ЧОВЕКЪТ С МИСИЯ НЯМА РАБОТНО ВРЕМЕ!

Можете да ни подкрепите по много начини

  • осигуряване на бази за осъществяване на дейностите в организираните инициативи (школи, групи, класове и др.под.) /вкл. и в други населени места/;
  • осигуряване на стоки и услуги;
  • дарявайки Вашите време, знания и умения;
  • дарявайки финансови средства

Банкова сметка
Титуляр: фондация "Аз-ът"
Банка: Интернешънъл Асет Банк
IBAN: BG15IABG74331000085502

Благодарим Ви за подкрепата!
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info